index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  สุขสวนกระแส   สุขสวนกระแส
ฉลาดใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจถดถอย

   วิกฤตเศรษฐกิจอาจทำให้เรามีรายได้ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น หรือไม่มีเงินผ่อนบ้าน แต่มันทำได้อย่าง
มากก็แค่กระทบสิ่งที่อยู่นอกตัวเท่านั้น ไม่สามารถกระแทกกระเทือนไปถึงใจเราได้ เว้นเสียแต่เราจะ
ปล่อยใจให้ทุกข์ไปกับเหตุการณ์เหล่านั้น กล่าวอีกนัียหนึ่ง วิกฤตเศรษฐกิจอย่างมากก็แค่ทำให้เรา
สะดวกสบายน้่อยลง แต่ก็ไม่สามารถทำให้เราเป็นสุขน้อยลงได้เลย เพราะสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเรา
ยิ่งกว่าอะไรอื่น ถ้าใจเราไม่สมยอมไปกับมัน วิกฤตเศรษฐกิจก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้

   ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรืออยู่ในช่วงขาลง เราก็ยังสามารถเป็นสุขอยู่ได้ด้วย หากเรา เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด และรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่กัีบตัวตลอดจนรู้จักหาโชคจากเคราะห์และ มองแง่บวก ทั้งหมดนี้จะช่วยน้อมใจเราให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตได้

   หนังสือเล่มเล็กๆนี้ดัดแปลงจากบทความสามชิ้นของผู้เขียน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขให้ประสานกลมกลืน
กันมากขึ้น หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้าง ก็หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อ่านที่ไม่ยอมปล่อย
ใจให้ทุกข์ไปตามกระแส

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ icon

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 7 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 52 หน้า(รวมปก)

สมทบพิมพ์ราคา 20 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg