index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ปลูกความสุขกลางใจ

  ปลูกความสุขกลางใจ

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ไม่เหมือนกับคู่มือทั่วๆ ไป เพราะนำพาผู้อ่านไปรู้จักกับการปลูกต้นไม้
ทุกแง่ทุกมุม ราวกับจะเป็นคู่มือปลูกต้นไม้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า การปลูกทัศนคติอันเป็นที่มา
แห่งความสุขใจนั้น ไม่ได้ต่างจากการปลูกต้นไม้เลย เพราะเป็นกระบวนการที่อิงกฎธรรมชาติ
เหมือนกัน แม้แต่เหตุปัจจัยจะต่างกันแต่ก็อาศัยกระบวนการที่เป็นเหตุผลคล้ายๆกัน

ใช่แต่เท่านั้น การอุปมาโดยมีการปลูกต้นไม้เป็นตัวเปรียบ ยังช่วยให้เข้าใจกระบวนการปลูก
ทัศนคติและความสุขได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้ที่อ่านและใช้คู่มือเล่มนี้ จะมีฉันทะใน
การปลูกต้นไม้มากขึ้นเป็นผลพลอยได้ ซึ่งย่อมช่วยให้ผู้ปลูกมีความสุขและช่วยให้โลกนี้
งดงามขึ้นด้วย

พระไพศาล  วิสาโล

ความสุขของคนเรามีอยู่รายรอบตัว แต่เรามักเข้าไม่ถึง หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสำรวจและค้นหา
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ ช่วยให้เข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งด้วยตัวคุณเอง
ผู้เขียนใช้กระบวนการปลูกต้นไม้อุปมาให้เห็นขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างอ่อนโยน
ลุ่มลึก และเข้าใจง่าย ซึ่งใครๆ ก็สามารถทำได้เพียงแค่เราใส่ใจ จริงใจ และตั้งใจลงมือทำด้วยความเพียร

วรรณา  จารุสมบูรณ์

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

ผู้เขียน
สุวรรณนภา  คำไร

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com จัดพิมพ์โดย
โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg