index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ทางเดินของชีวิต  
ทางเดินของชีวิต

“ไม่ว่าผู้นั้นจะทราบหรือไม่ทราบ รู้สึกหรือไม่รู้สึก ชีวิตก็ยังคงเป็นการเดินทางเรื่อยไปอยู่นั่นเอง เมื่อเดินไปทั้งไม่ทราบ ก็ย่อมมีความระหกระเหิน บอบช้ำเป็นธรรมดา”

ผู้เขียน
พุทธทาสภิกขุ

จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง

ราคา 25 บาท


สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg