index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  คู่มือมนุษย์  
คู่มือมนุษย์

“ข้าพเจ้าขอแสดงความหวังอย่างยิ่งไว้ว่า ในที่นี้ด้วยว่า หนังสือเล่มนี้จักเป็นบันได ขั้นต้นหรือเป็นหนังสือเล่มแรก ที่ถ้าศึกษาให้ละเอียดลออ แล้วจะสะดวกแก่การศึกษาธรรมะในชั้นสูงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแสดงไว้ในที่ต่าง ๆ สืบไปโดยแน่นอน”

ผู้เขียน
พุทธทาส อินทปัญโญ

จัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ราคา 30 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : บริษัท รินธรรม จำกัด
โทร 0816587241, 098-9063488, 086-3005458 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
rindham2019@gmail.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg